Pröva skratterapi!

 

Skratterapi – Ha, ha, ha...ho, ho ho... Högljudda skratt hörs från företagets konferensrum. Personalfest? Nej, det är skrattklubben på företaget som är igång.

Säger man ordet skratterapi, eller skrattklubb, är det nog många som ser förvånade ut. Det är en relativt ny företeelse som under senare år blivit allt vanligare i Sverige. Det hela går ut på att man vill utnyttja skrattets helande kraft genom att i grupper samlas för att skratta med varandra. Kroppen känner ingen skillnad på om det är ett tillgjort eller "äkta" skratt. Därför kan man säga att man utnyttjar skratt i medicinskt syfte.

Skrattrörelsen startade 1995 i Indien där en läkare upptäckte att patienter ibland kunde rehabiliteras snabbare av att skratta än av att ta mediciner. Läkaren började därför bilda grupper där man läste roliga historier för varandra. Många patienter slöt upp och i stort sett varje träff blev lyckad. Efter en tid uppmärksammades ett stort problem, trots alla positiva reaktioner från omgivningen. Det var i längden inte möjligt att inför varje träff hitta roliga historier som var tillräckligt bra. Han funderade en tid och utvecklade därför en ny metod, skratt utan anledning. Metoden ”Skratta utan anledning” eller ”skrattyoga”, som den också kallas, visade sig väldigt effektiv eftersom skratt smittar av sig. En grupp personer, tillsammans med en ledare, börjar skratta tillsammans helt utan anledning. Barn skrattar ofta utan anledning och börjar de tillsammans skratta i en barngrupp, skrattar snart alla. Precis på samma sätt var tanken att skratterapin ska fungera. För många är det svårt att börja skratta på egen hand, men genom att andra börjar skratta börjar de också att skratta. En viktig del är att man inte skrattar åt varandra, utan istället med varandra. Det ökar trivseln, förbättrar ens hälsa, och är roligt.

Idag startas det allt fler skrattklubbar runt om i världen.


En undersökning om skratterapins effekter visade:

• 71% hade fått ett bättre förhållande till sina arbetskamrater
• 69% menade att de var mindre stressade
• 85% hade fått bättre självförtroende
• 57% hade fått bättre sömn
• 83% av dem som led av något kände av en förbättring
• 74% hade blivit mer sociala
• 66% hade fått en ökad koncentration
• 79% menade att de fått en betydande förändring i livskvalitet och humör
• 99% sade att de ville fortsätta med skratterapin och att de ville rekommendera den till andra.

Erbjud dina anställda en skrattstund. Skratt ökar trivseln och bidrar till en god arbetsmiljö. Skillnaden kan komma till din arbetsplats och visa vad skratterapi är.Kostnaden för en skrattstund, c:a 45 minuter, uppgår till 2500 kronor, exkl moms och resor.

Läs mera