Psykoterapi

 

Det är många gånger betydelsefullt för en person att genom goda och förtroendefulla samtal få hjälp att strukturera sin livssituation. Samtalsstöd, psykoterapi och andra terapiformer bedrivs utifrån olika skolor och förklaringsmodeller.

Det avgörande för ett bra resultat är att stödet kan utformas utifrån en persons unika förutsättningar. Skillnaden har möjlighet att individanpassa en insats så att möjligheten till en god positiv personlig utveckling kan optimeras. En sådan individuell bedömning kan göras efter intervju.