Ombud i LVM och LVU-mål

 

Skillnaden kan svara för att gå in som ombud i LVU- och LVM-mål för både socialtjänst som för enskilda. Vi tror att det är betydelsefullt att den som arbetar som ombud har erfarenhet av såväl ett juridiskt som ett socialt perspektiv. Som ombud kan det vara viktigt att känna till alternativa möjligheter till ett administrativt tvångsomhändertagande.