Nätverksarbete

 

Människor är viktiga för varandra. De sociala sammanhangen är av stor betydelse. Utan ett nätverk av betydelsefulla personer, som kan vara familj, vänner eller arbetskamrater, kan en person få svårt att klara en tung livssituation. Ofta kan viktiga tankar eller lösningar uppkomma i bra samtal med sitt nätverk.

Skillnaden kan erbjuda stöd och struktur för att i ett nätverksmöte ta tillvara på resurserna för att skapa förutsättningar för att påbörja en positiv förändringsprocess.