Information och rättsfall

 

På den här sidan kommer Skillnaden att redogöra för rättsfall och andra avgöranden, även länkar till sådana, som behandlar ansvarsfrågor inom socialtjänst och mellan socialtjänst och andra myndigheter. Här kommer också att finnas länkar till handböcker och "lathundar", som kan underlätta handläggningen av ärenden.

Sök uppsatser om sociala frågor:

Sök uppsatser

SOCIALTJÄNSTEN

Samhällsguiden

Handläggning inom socialtjänsten

Läs - socialtjänsten kan dömas till skadestånd för brott mot Europakonventionen

Socialtjänstverktyget

FAMILJERÄTT

Handbok Vårdnad boende umgänge

Handbok Adoption

FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Handbok handläggning av socialbidrag - 2003

Forskning och praktik om socialbidrag

SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN

Läs vad som gäller

JO LÄS

Beslut och ämbetsberättelser

SOCIALTJÄNSTENS LAGAR

SOL - socialtjänstlagen

Socialtjänstförordningen

Förvaltningslagen

LVU - lag om vård av unga

LVM - lag om vård av missbrukare

LPT - lag om rättspsykiatrisk vård

LRV - lag om rättspsykiatrisk vård

Sök propositioner och förarbeten

Socialstyrelsens författningssamling

UTREDNINGAR OCH FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD LAGSTIFTNING

Utredningsdirektiv om vistelsebegreppet

Förslag till revidering vistelsebegreppet

Läs nedanstående förslag till ny lagstiftning för barn- och unga som innebär det defintiva dråpslaget mot helhetssyen inom socialtjänsten

Utredning och förslag till ny barn- och ungdomslagstiftning, del1

Utredning och förslag till ny barn- och ungdomslagstiftning, del2

Bilaga till utredning

HÄR KAN DU SKAFFA GRATIS BLANKETTER

Gratis blanketter

Äntligen en forskning som tydligt visar hur viktigt det är att IFO arbetar utifrån en integrerad helhetssyn och inte, som socialstyrelsen förordar, med en specialiserad inriktning

Läs om aktuell forskning vid Umeå universitet