Alkohol- och drogutredningar

 

Många som möter personer med drogproblem, såväl i privatliv som i arbetet, känner ofta uppgivenhet. Som anhörig eller chef har man kanske haft många samtal med honom/ henne för att nå en förändring. Svårigheten är att drogproblem är tillstånd där ett förnekande ofta ingår som en del i bilden. Det är viktigt att få en djupare bild av missbrukarens livssituation. För att lyckas krävs en bra och förtroendefull kontakt. Respekt och öppenhet är viktiga begrepp.

Med goda insikter om missbruksprocessen är prognosen för ett tillfrisknande god. Skillnaden erbjuder ett bra kartläggnings- och diagnosinstrument, ADDIS. Efter en undersökning kan ett gediget behandlings- och åtgärdsprogram utarbetas. Genom utlåtandet klargörs om personen är beroende eller inte och hur beroendeutvecklingen ser ut. Skillnaden har över 50 års erfarenhet av missbruksarbete.

ERBJUDANDE tom 31 december 2014: Grundutredning ADDIS med beroendekurvor och behandlingsförslag för 3 000:- exkl moms och ev resekostnader.

Läs socialstyrelsens nya vägledning för arbete med barn i missbruksfamiljer

Läs professor Jan Blomqvists djupt insiktsfulla inlägg om missbrukar- och beroendevården