Boendestöd

 

Har din klient, ungdom eller vuxen, svårigheter att klara ett eget boende? Har personen tidigare försökt bo själv men inte klarat detta?

Skillnaden kan erbjuda ett individanpassat boendestöd utformat utifrån den boendes behov. Syftet skall vara att individen skall ges sådan hjälp att hen med tiden själv kan klara ett eget boende. Skillnaden kan även ta emot mor- och barnplaceringar. Vi kan upprätta och följa upp arbetsplaner. Vi kan även i viss utsträckning erbjuda boende för personer utsatta för våld i nära relation.

Skillnaden har möjlighet att förhyra enstaka lägenheter med ett individuellt utformat stöd. Sådant stöd kan bestå av regelbunden kontakt med stödperson och samtalskontakt i kombination med praktik eller sysselsättning. Även terapeutiskt stöd kan erbjudas. Skillnaden kan erbjuda ett helt koncept av åtgärder för att den boende med tiden skall klara att leva ett självständigare liv. Det innebär också att ett uppdrag runt en enskild kan se helt olika ut beroende på de behov som föreligger.