Socialpolitiska artiklar

 

Skillnadens mångåriga erfarenheter av socialt arbete har formulerats i ett antal debattartiklar som behandlar brister i vårt sociala skyddsnät:

Socionomen 3/2000:

Magister Pangloss i svensk sociallagstiftning - en artikel som diskuterar skillnaden mellan teori och verklighet i socialtjänsten

Familjehemmet nr 4 2003

Utsatta barn utan ekonomiskt skydd - Om överförmyndares skyldigheter och socialtjänsten

Socionomen 5/2008:

En socialtjänst på villovägar - sammanfattande synpunkter över varför socialtjänsten inte lyckats bygga upp någon legitimitet

Socionomen 3/2009:

Pangloss lever kvar i svensk sociallagstiftning - behandlar diskrepansen mellan juridik och den sociala praktiken

Socionomen 7/2011

Socialtjänstreformen - en reform som aldrig genomfördes