Ärendehandledning

 

Skillnaden har lång erfarenhet av arbete med människor med multiproblematik; personer som det ofta kan vara svårt att finna bra lösningar för. Även gruppen s k "svåra" klienter inom socialtjänst och kriminalvård, ofta med hot och våld med i bilden och med svårigheter stt kommunicera, kan Skillnaden arbeta med eller handleda i. Vår filosofi är att plocka kunskaper från olika teorier och erfarenheter och anpassa till individen, ett så kallat eklektiskt förhållningssätt. Har då handledningen någon betydelse för det ekonomiska resultatet? Läs nedan och bedöm själv.

Multifaktoriell handledning och kostnader inom IFO